Opatření COVID 19 pro kurzy tance a společenské výchovy pro mládež i dospělé páry v sezóně 2020/2021

1) Oddělené kurzy
Účastníci jednoho kurzu se nebudou potkávat s účastníky jiného (dalších) kurzů - přestávky na výměnu skupin v sále, využití různých vchodů a východů ze sálu při střídání skupin, pokud to místní situace umožňuje, různých šaten apod.

Pro případ, že by byla prokázána nákaza u klientů jednoho kurzu a hygienická stanice by rozhodla o karanténním opatření pro všechny ostatní členy kurzu, mohou se lekce dalších skupin konat, zatímco postižený kurz bude mít vynucenou 10 denní přestávku, než uplyne doba karantény.

2) Nošení bílých rukaviček
U kurzů pro mládež je nutné dodržovat tradici nošení bílých rukaviček, které jsou společensky i esteticky přijatelnější variantou plastových hygienických rukavic, v rámci tanečních kurzů mají tradici a jejich hygienická funkce je při pravidelném praní zachována.

3) Střídání partnerek / partnerů
V sezóně 2020/2021 upustíme od zvyklosti střídání partnerek a partnerů a během lekce budeme dávat co nejméně volenek (zadání) - ideálně pouze jednu, která minimalizuje počet blízkých kontaktů každého z účastníků kurzů a tím i počet lidí, které budou mít nařízenou karanténu v případě potvrzení nákazy u některého z účastníka kurzů.

4) Docházka a evidence účasti klientů
Budeme vést a archivovat podrobnou evidenci klientů, kteří navštívili danou lekci. V případě prokázání nákazy u účastníka kurzu tak můžeme lépe spolupracovat s hygienickou stanicí na trasování kontaktů nakaženého a opět tím zmenšujeme okruh lidí, které by při absenci takových údajů museli jít do karantény a nemohli se tak mimo jiné účastnit dalších lekcí a požadovali by pak po pořadateli kurzů kompenzace.

5) Ochranné pomůcky
Jsme vybaveni zásobou ústenek (roušek) a případné též plastových obličejových štítů pro lektory a personál školy. Ačkoliv aktuálně moderátoři, herci apod. nemusejí při svém představení tyto ochranné pomůcky nosit, lze očekávat, že tato povinnost může být znovu zavedena.