ŘÁD TANEČNÍHO KLUBU

Taneční kurz

se skládá ze 12 lekcí, které jsou rozděleny na 9 lekcí vyučovacích, 2 prodloužené a závěrečný večer - věneček. Délka 1 lekce je 135 minut (3 vyučovací hodiny) a je rozdělena na 2 části přestávkou v délce 15 minut. Odpolední lekce jsou tedy od 16:30 do 19:00 hodin a večerní lekce od 19:30 do 22:00 hodin.

Legitimace

účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzu. Při každé návštěvě lekce se účastníkovi zaznamenává účast. Průkazka je vydána účastníkovi po zaplacení kurzovného následující lekci. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu. Průkazka slouží účastníkovi kurzu jako vstupenka na závěrečný večer.

Řádná docházka

je v zájmu účastníka, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány. Je-li to možné, bude účastníkovi kurzu nabídnut náhradní termín výuky. Není možné odcházet v průběhu výuky. Ve výjimečných případech je odchod možný se souhlasem vyučujícího, přičemž předčasný odchod je zaznamenán do docházky. V průběhu výuky není vhodné používat mobilní telefon.

Účastníkovi kurzu

nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v účasti kurzu. Kurzovné lze vrátit pouze na základě žádosti účastníka s podpisem rodičů z důvodu dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením nebo přestěhování, které znemožňuje návštěvu kurzu. Stornovací poplatek činí 20% + počet navštívených lekcí.

Po příchodu

do tanečního kurzu si účastníci odloží svrchní oděv a tašky do šaten, přezují se do společenské obuvi. V šatně nenechávejte cenné věci!!!

Občerstvení

je o přestávce zajištěno v baru v přísálí. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a návykové látky před i během výuky. Ve všech prostorách tanečního klubu platí přísný zákaz kouření. Je zakázáno navštěvovat před a v průběhu tanečních hostinská zařízení v okolí tanečního klubu.

V průběhu

tanečního kurzu je pořízena barevná fotografie tanečního kurzu profesionálním fotografem. Taneční klub natáčí oficiální DVD závěrečného večera zpracované filmovým studiem, na prodloužených a závěrečném večeru za licenční poplatek 100 Kč.

Vhodné oblečení

je pro účastníky kurzu podmínkou, chtějí-li se účastnit lekce, příp. jiné akce taneční školy.

Dívky - šaty, halenky, sukně, společenské kalhoty apod. Boty s pevnou patou jsou nutností (ne nazouváky)!!!

Chlapci - společenský oblek nebo vhodně sladěné sako a kalhoty doplněné košilí, kravatou nebo motýlkem. Doporučujeme měkkou a pohodlnou společenskou obuv. Bílé rukavičky jsou u chlapců nezbytné (možno zakoupit v tanečním klubu)!!!

Hrubé porušení tanečního řádu může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného!!!