Úřední hodiny

každou středu od 14.00 - 15.30 hodin, bude otevřeno pro případné dotazy

a bude probíhat příjem přihlášek do základního tanečního kurzu 2020.


Připravujeme taneční kurzy